NGƯỜI GIỎI VÀ BỌN DỞ HƠI

1. Người giỏi đề cao sáng tạo. Bọn dở hơi đề cao sự làm lụng.

2. Người giỏi tin vào mình. Bọn dở hơi muốn người khác tôn vinh.

3. Người giỏi nhân hậu trong mọi công việc. Bọn dở hơi tàn nhẫn trong mọi mối quan hệ.

4. Người giỏi trung thực, trung dung, nói ra ý của mình. Bọn dở hơi nịnh nọt, xu thời, nói ý của lãnh đạo, hoặc mượn lãnh đạo để nói ý của mình.

5. Người giỏi nhìn về khó khăn của tương lai và khắc phục nó. Bọn dở hơi nhìn vào thành công quá khứ, và liên tục nhai lại.

6. Người giỏi tĩnh lặng, có vẻ biết rất ít nhưng biết chắc. Bọn dở hơi chạy lăng xăng, cái gì cũng có vẻ biết.

7. Khi cho một tí quyền hành. Người giỏi tìm giải pháp. Bọn dở hơi tìm vây cánh và triệt tiêu sự phát triển.

8. Người giỏi biết tưởng thưởng và lơ đi lỗi lầm người khác. Bọn dở hơi liên tục để ý rình mò và bới móc.

9. Người giỏi đi trễ nhưng sẵn sàng giải quyết và hoàn thành công việc bất kể giờ giấc nào, bất kể giá nào. Bọn dở hơi đi rất đúng giờ nhưng lãng công.

Đừng giỏi theo kiểu bọn dở hơi nhé…
(Theo Kienthuckinhte)

#Bai_hoc_cuoc_song

Đăng nhận xét

0 Nhận xét